Ranking Token Name Total Supply Token Holders
1 QRC TEST 1,000,000,000.00000000 QTC 2
2 xxxxx 0.0001000000 XUN 2